قرارداد ,بیمه ,بیکاری ,استفاده ,بیمه بیکاری ,یکسال سابقه ,آخرین کارگاه ,قرارداد اخراج ,بیکاری استفاده ,بیمه بیکاری استفاده

قراردادکارمعین و بیمه_بیکاری


آیا افرادی که قرارداد کار معین دارند می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند ؟

♦️ پاسخ:

برای کسانی که قرارداد موقت دارند اگر در حین قرارداد اخراج شوند می توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده نمایند. و اگر قرارداد آنها خاتمه یافته باشد و کارفرما آنان را برای تجدید قرارداد دعوت نکرده باشد باید در آخرین کارگاه یکسال سابقه داشته باشند تا بتوانند از مقرری یمه بیکاری برخوردار شوند.

⬅️1-بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که بر اساس رای مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند، مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود.

⬅️2-چنانچه بیمه شده در پایان قرارداد کار بیکار شود داشتن یکسال سابقه پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه الزامی است.

منبع اصلی مطلب : سازمان جهاد کشاورزی لرستان
برچسب ها : قرارداد ,بیمه ,بیکاری ,استفاده ,بیمه بیکاری ,یکسال سابقه ,آخرین کارگاه ,قرارداد اخراج ,بیکاری استفاده ,بیمه بیکاری استفاده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : قراردادکارمعین و بیمه بیکاری